Besigtigelse af byggesagkyndig

 • Byggesagkyndig besigtigelse af boligen
 • Gennemgang af alle rapporter og noter
 • Vurdering af restlevetid og rapporter
 • Overslag af udbedringer og forbedringer

+ meget mere.

Fast pris 3.995,-

Bliv kontaktet indenfor 1 time og hør hvordan vi kan hjælpe dig

  Afspil videoen

  Forsikring- og byggeteknisk rådgivning fjerner tvivlsspørgsmål og usikkerhed

  Der er mange aspekter i en bolighandel. Især når det kommer til forsikring- og byggeteknik.

  Hvor mange af os har dybdegående forstand på forsikring- og byggeteknik?

  Vi har og tager med jer ud og ser på ejendommen. Vi afklarer de spørgsmål i måtte have til alle rapporterne og ejendommen. Vi kigger også på, om der er punkter der ikke er beskrevet i rapporterne, som kunne udvikle sig til en større udgift i fremtiden. Restlevetiden på taget er for eksempel beskrevet i tilstandsrapporten. Men betyder den oplysning overhovedet noget, set med forsikringstekniske øjne.

  Kan en lille note i en K1 (grå) anmærkning kan være lige så alvorlig som en K3 (rød) og UN anmærkning?

  Besigtigelse af ejendommen

  • Byggesagkyndig besigtigelse af boligen
  • Gennemgang af alle rapporter og noter
  • Vurdering af restlevetid og rapporter
  • Overslag af udbedringer og forbedringer

  + meget mere.

  Fast pris 3.995,-

  Forsikring- og byggeteknisk gennemgang af ejendommen

  – Forsikringseksperten laver en fysisk besigtigelse af ejendommen og laver en mundtlig rådgivning.

  Forklaring af tilstandsrapport og el-installationsrapport

  – Vi gennemgår tilstandsrapporten og el-installationsrapporten. Vi forklarer de mange fagudtryk og deres betydning for ejendommen og for jeres økonomi.

  Finde farlige faldgruber

  – Er der punkter, der burde være nævnt i rapporterne, som af en eller anden grund ikke er nævnt? en forglemmelse fra den beskikkede byggesagkyndige, kan blive en dyr fornøjelse for de nye ejere.

  Hvad betyder noterne

  – Gennemgang af betydning af noterne og besigtiget bygningsdele i tilstandsrapporten i forhold til forsikringsdækning.

  Levetider på bygningsdele

  – Vurdering af restlevetid på taget også i relation til forsikringen og hvad betyder levetiden angivet i tilstandsrapporten egentlig.

  Faresignaler

  – Faresignaler i forhold til ejerskifteforsikringen og husforsikring i forhold til Ankenævnet for Forsikring praksis i forbindelse med skader.

  Tryghed

  – Det er et fåtal af danskerne der køber bolig så mange gange i vores liv, at vi bliver rutineret. Vi hjælper årligt flere hundrede boligkøbere med køberrådgivning, så der ikke kommer en slem overraskelse når I har sat underskriften.

  Prisforhandling

  – en besigtigelse er det perfekte udgangspunkt for en prisforhandlig, som vi også kan hjælpe med.

  3 grunde til at du skal vælge din egen uvildige byggesagkyndig

  Ingen økonomisk risiko

  Forstå tilstandsrapporten og hvad det indebærer af økonomisk risiko for dig ift. forsikringen.

  Gennemgang af tilstandsrapporten

  Vores byggesagkyndige er også forsikringseksperter og kender betydningen af anmærkningerne i tilstandsrapporten.

  Ingen uventede overraskelser

  Køb drømmeboligen uden at få uventede overraskelser.

  Bliv kontaktet indenfor 1 time og hør hvordan vi kan hjælpe dig

   Hvorfor er en byggesagkyndig ikke nok når man køber ejendom?

   Det kan være en rigtig god at få en byggesagkyndig med ud, og se på en ejendom. Men det er ikke altid nok.

   En byggesagkyndig kan hjælpe med at se på tilstandsrapporten og se om der er nogle ting der er overset af den anden byggesagkyndige der har udarbejdet tilstandsrapporten. En byggesagkyndig kan også være god at have med til at vurdere eventuelle ønsker til ombygning og indretning.

   Men… en byggesagkyndig kommer mange gange til kort, fordi han ikke har forstand på det forsikringstekniske, og det er lige netop her udfordringen er størst. Nemlig når vi taler om forsikringsdækning.

   Står det hele ikke i tilstandsrapporten?

   Hvad betyder anmærkningerne i tilstandsrapporten præcist for ejerskifteforsikringen? Det er jo trods alt ejerskifteforsikringen der skal redde os, hvis det viser sig at der er skjulte fejl og mangler i den bolig vi lige har købt.

   Derfor er det Komplet Køberrådgivnings anbefaling at man får kigget på ejendommen med både byggetekniske og forsikringstekniske briller så man er sikker på at man ikke står med en regning på flere 100.000 kr. senere. En ejerskifteforsikring tager nemlig typisk forbehold for det der står i tilstandsrapporten, og det er ikke noget man som forbruger eller byggesagkyndig tænker over – især ikke når det måske er noget der er typisk for den pågældende ejendom (fx. knirkende gulve).

   Derfor – sørg ALTID for at få både en byggeteknisk OG en forsikringsteknisk ekspert med ud, når du kigger på en ny ejendom. Vi har Finanstilsynets tilladelser til at rådgive dig inden for netop dette område, og du kan derfor føle dig ganske sikker i vores hænder.

   Flere tusinde forsikringspolicer indeholder ugyldige forbehold

   Boligejere bliver snydt for erstatning og flere tusinde forsikringspolicer indeholder ugyldige forbehold, boligejerne ved det bare ikke. Det betyder, at boligejere bliver snydt for den erstatning de har krav, fordi de ikke har gennemskuet, forsikringsselskabernes snyd på dette område. Forsikringsekspert Søren Ahlgren Mortensen og ejer af Komplet Køberrådgivning, har i flere år råbt op omkring denne udvikling, fordi han, hver eneste dag, kan se forsikringsselskaberne, tolke loven, som de vil, så de kan afvise en masse skader, på baggrund af de ugyldige forbehold, som er indsat i Boligejernes forsikringspolicen.

   Samspillet med ejerskifteforsikringen og tilstandsrapporten har desværre nået et niveau, hvor kun ganske få, kan gennemskue, hvad der foregår. Citat fra PolitikkenForsikringsselskaberne underminerer helt bevidst, og i alliance med en lille håndfuld udvalgte byggekonsulenter, formålet med tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer, til skade for intetanende forbrugere siger Jan Schøtt-Petersen, formand for Danske Boligadvokater.

   Forsikringsselskabernes evige jagt på profit, har de senere år resulteret i tilstandsrapporter, som er uigennemskuelige, for de fare som reelt er til stede på et hus, disse faresignaler bliver pakket pænt ind i gavepapir, så det ser nydeligt ud på overflade og som forbrugerrådet Tænk udtaler i politikken, citat »Netop fordi forsikringsselskaberne har faste samarbejdspartnere, som – kunne man fristes til at sige – bliver skolet i, hvordan de skal lave rapporterne, så skaber det en risiko for upræcise formuleringer og efterfølgende forbehold i ejerskifteforsikringen«, siger Lea Markersen, juridisk konsulent i Forbrugerrådet Tænk.

   På vores søsterselskabs hjemmeside www.dinforsikringsekspert.dk har vi til Boligadvokater, givet gode råd til, hvad Boligadvokater skal være opmærksomme på, i forhold til forbehold på forsikringstilbuddene, i deres rådgivning ved en bolighandel. Ankenævnet for Forsikring, har ligeledes gennem årene bokset med forsikringsselskaberne i deres afgørelser, hvor forsikringsselskaberne, vel vidende, indsatte ugyldige forbehold og på den måde afviste dækningsberettiget skader helt uberettiget. For de fleste boligejere, kommer deres sag aldrig forbi Ankenævnet for Forsikring, for hvordan, skal en forbruger kunne gennemskue, at det forbehold forsikringsselskabet har afvist deres skade med, er et ugyldigt forbehold. Ankekendelse 84.782 viser præcist den udfordring, der er tilstede ved de ugyldige forbehold, men det er op til den enkelte boligejer, at gennemskue dette i dag. Vores opfordring til de boligejere, som har fået afvist deres skade på baggrund af et forbehold, er straks, at sende sagen til Ankenævnet for Forsikring.

   Det er desværre en ulige kamp, forsikringsselskaberne har ikke alene skabt en god forretning med deres samarbejde med enkelte udvalgte byggekonsulenter eller byggesagkyndige, men også skabt et nøje gennemtænkt system, der gør deres risiko bliver minimeret i sådan grad, at kunderne reelt står tilbage med en ubrugelig ejerskifteforsikring, som de har betalt mange penge for, uden at vide det.

   Tilstandsrapportens betydning

   Over de seneste par år har Ankenævnet for Forsikring ændret praksis i svar på de klagesager, der omhandler betydningen af anmærkningerne i tilstandsrapporter.

   Det betyder, at mange forsikringskunder mister deres erstatning, da de ikke har nærlæst deres tilstandsrapport inden huskøbet.

   ”Huskøbere og rådgivere skal tage tilstandsrapporterne meget alvorlige i dag. Ikke bare K3 (rød) og UN anmærkningerne, men mest af alt noterne fra den bygningssagkyndige, som har udarbejdet tilstandsrapporten.

   For det er typisk dem, som afgør, om man har krav på erstatning eller ej,” siger Komplet Køberrådgivnings forsikringsekspert, Søren Ahlgren Mortensen.

   Tryghed, tryghed og tryghed

   Ejendomsmægleren bruger altid udtrykket beliggenhed, beliggenhed og beliggenhed.

   For os handler det om tryghed, tryghed og tryghed, når man handler hus.

   Kend din risiko, hav ikke kun fokus på K2 (gul), K3 (rød) og UN anmærkninger i en tilstandsrapport, men hav fokus på det der står med småt f.eks.

   En lille uskyldig note kan have lige så store konsekvenser som en K3 (rød) og UN anmærkning.