Finanstilsynets tilladelse

Komplet Køberrådgivning er landets eneste virksomhed der laver køberrådgivning, med ekspertise i ejerskifteforsikringer og som har Finanstilsynets tilladelse til at rådgive om alle de komplicerede forsikringer i forbindelse med en ejendomshandel, herunder ejerskifteforsikring, husforsikringer og entrepriseforsikringer. Komplet Køberrådgivning har Finanstilsynets tilladelse som accessoriske forsikringsformidlere, læs mere her.

Professionel ansvarsforsikring

I forbindelse med behandlingen har Finanstilsynet vurderet, at Søren Ahlgren Mortensen opfylder betingelserne for at være egnede og hæderlige til at varetage sit hverv i virksomheden.

Søren Ahlgren Mortensen, Ansvarlig for distribution af accessoriske forsikringer. Tilladelsen til forsikringsdistributionen og accessorisk forsikringsformidler som fastlagt i § 10, stk. 1 i lov om forsikringsformidling, jf. lov nr. 41 af 22. januar 2018.
Registrering er foretaget jf. § 4 , stk. 1, i lov om forsikringsformidling, lov nr. 41 af 22. januar 2018.

Søren Ahlgren Mortensen opfylder Fit & Proper kravene til bestyrelses- og direktionsmedlemmers egnethed og hæderlighed som fastlagt i § 9 i lov om forsikringsformidling, jf. lov nr. 41 af 22. januar 2018.

Komplet Køberrådgivning ApS har tegnet lovpligtig rådgiveransvarsforsikring

Professionel ansvarsforsikring

Dækningssum
Professionelt ansvar: Kr. 9.325.475,00 pr. skade
Professionelt ansvar: Kr. 13.801.703,00 i alt pr. forsikringsår
Garantiforsikring: Kr. 2.505.531,00 pr. sikret virksomhed og i alt pr. forsikringsår.

Komplet Køberrådgivning ApS har henvisningsaftale med følgende selskaber: Dansk Boligforsikring, Frida Forsikringsagentur og ETU Forsikring

Ejendomsformidler & Køberrådgiver

Komplet Køberrådgivning ApS er også registret i Erhvervstyrelsen som ejendomsformidler/køberrådgiver

Komplet Køberrådgivning ApS har tegnet rådgiveransvarsforsikring, som ejendomsformidler

Professionel ansvarsforsikring

Dækningssum
Professionelt ansvar: Kr. 3.000.000,00 pr. skade i alt pr. forsikringsår
Garantiforsikring: Kr. 2.000.00,00 pr. sikret virksomhed og i alt pr. forsikringsår