28 apr 2020

Skøde – et vigtigt dokument i bolighandelen

Et skøde er et helt essentielt dokument, når du køber en bolig.

Det er nemlig det dokument, der viser over for omverden, at du er den retmæssige ejer af din nye bolig. Det er derfor vigtigt, at du hurtigst muligt får tinglyst dit skøde, når du har skrevet under på købsaftalen om din nye bolig.

Det er et krav, at der i forbindelse med handlen udarbejdes et skøde. Ellers er aftalen mellem dig og sælger ikke juridisk gyldigt, og du vil ikke kunne optage lån i boligen eller gøre krav på din ejendomsret.

Du kan vælge selv at udarbejde og tinglyse dit skøde digitalt, men det er en juridisk spidsfindig procedure, så du er bedst tjent ved at få en professionel købsrådgiver til at ordne skødet for dig. Tinglyser du selv et skøde og kommer til at lave en fejl i processen, kan du i yderste konsekvens stå uden retten til din nye bolig.

Komplet Køberrådgivning kan hjælpe dig med at udarbejde skøde samt tinglysning som en del af vores juridiske køberrådgivning – kontakt os uforpligtende ved at ringe eller skrive til os.

Kontakt os uforpligtende på +45 70 40 42 43

Hvad skal der med i skødet?

Et skøde registrerer boligens ejerskifte ved at meddele det offentlige om boligoverdragelsen. Skødet indeholder information om køber og sælger, adresse, boligens pris, handelens finansiering og overtagelsesdato.

Hvem, der har ansvaret for at udarbejde skødet, aftales i købsaftalen.

Det er typisk købers rådgiver eller advokat og sælgers ejendomsmægler, der bliver enige om den endelige udformning. Når skødet er udarbejdet, sendes det til digital tinglysning, hvor det behandles.

Når skødet er godkendt, kommer de nye ejerforhold til at fremgå af den offentligt tilgængelige Tingbog, så alle kan se, at det nu er dig, der er boligens ejermand.

Hvad koster en tinglysning af et skøde?

Når dit skøde skal tinglyses, følger der en række uomgængelige udgifter med.

Først og fremmest skal der betales en tinglysningsafgift. Afgiften for enfamilieshuse består af et fast beløb på 1.750 kr. samt 0,6 % af købesummen.

Hvorvidt det er køber, sælger eller begge parter i fællesskab, der betaler for tinglysningen, fastsættes i købsaftalen. Der er regionale forskelle på, hvilken praksis der er kutyme. Øst for Storebælt betaler køber typisk hele beløbet, mens man vest for Storebælt typisk deler udgiften.

Udover prisen for tinglysning vælger langt de fleste også at betale professionelle købsrådgivere for at udarbejde skødet. Det er penge, der er givet godt ud, da man som køber dermed er sikker på, at boligen overdrages korrekt.

Og selv hvis der mod forventning skulle opstå komplikationer, er man dækket af den professionelle rådgivers ansvarsforsikring.

Hvordan forløber tinglysningsprocessen?

Når alle parter har godkendt skødet, skal både køber og sælger signere skødet digitalt med NemID. Skødet har siden 2009 været et digitalt dokument, da man valgte at digitalisere tinglysningen.

Når skødet er blevet officielt tinglyst, sendes dokumentet til både sælger og købers bank. Banken kan nu aflyse sælgers gamle lån og stå for tinglysning af købers nye lån.

Når sælgers gamle lån er aflyst, vil købers rådgiver informeres af banken om, at skødet nu er fri for anmærkninger, og købssummen kan frigives. Hermed er boligoverdragelsen afsluttet.

Få hjælp til udarbejdelse af skøde og tinglysning

Der er nok at se til, når du skal købe din nye bolig og senere flytte ind.

Det er en kompleks proces med mange faser, som du skal overskue samtidig med at arbejdet skal passes, og der stadig skal være plads til kvalitetstid med familie og venner.

Derfor er det altid en fordel med professionel køberrådgivning, så du kan få hjælp i processens mange faser, og ikke skal stå alene med alle bekymringerne.

En køberrådgiver vil føre dig trygt igennem boligkøbets mange juridiske hårnålesving. Og når du skal nå til enighed med sælger om de sidste detaljer, vil din rådgiver kunne sikre dig at en fordelagtig købsaftale.

På den måde er der plads til, at du kan fokusere på alle de praktiske ting, der følger med flytningen.

Især når det kommer til skødet er juridisk hjælp noget nær en nødvendighed, da udarbejdelsen af skødet følger meget faste legale procedurer. Fejl i skødet vil kunne forsinke og besværliggøre dit boligkøb, da du ikke kan optage lån i en bolig, uden skødet er i orden.

Du bør derfor altid kontakte en køberrådgiver når det kommer til udarbejdelsen af dit skøde – også selvom du har klaret den øvrige del af købsprocessen på egen hånd.

Komplet Køberrådgivning kan hjælpe dig med at udarbejde skøde samt tinglysning som en del af vores juridiske køberrådgivning – kontakt os uforpligtende ved at ringe eller skrive til os.

Skrevet af Tue Elmose Trnka

Direktør