30 nov 2021

Huseftersynsordningen

Huseftersynsordningen består af en række tiltag, der er bestemt ved lov for at beskytte dig, når du skal købe en bolig. Det er denne ordning, der blandt andet er med til at sikre dig gennem et grundigt huseftersyn. Resultatet af dette eftersyn er den velkendte tilstandsrapport og elinstallationsrapporten, der udarbejdes af en bygningssagkyndig, som er beskikket af Sikkerhedsstyrelsen.

Få personlig rådgivning af vores byggesagkyndige specialister

Bekendtgørelsen om huseftersynsordningen er en af de lovtekster, som danner grundlaget for det sikre boligkøb. Huseftersynsordningen repræsenterer ikke et område, som du som almindelig boligkøber nødvendigvis behøver at vide alt om. Her har du dog mulighed for at sikre kvaliteten af dit boligkøb gennem et samarbejde med os.

Det giver dig den optimale sikkerhed i købsprocessen med det samme, da det netop ikke er alle, der har overskuddet til at sætte sig ind i de love, regler og forhandlingsteknikker mv., der knytter sig til ethvert boligkøb.

Book en tid hos os, hvis du har brug for at få svar på tvivlsspørgsmål angående boligens dokumenter eller har brug for en professionel vurdering af, hvad dit boligkøb vil betyde for din fremtidige økonomiske situation.

Hvem står bag huseftersynsordningen?

Det er Sikkerhedsstyrelsen, der forvalter Huseftersynsordningen samt foretager optagelsesprøver, uddanner og eksaminerer nye bygningssagkyndige, som kan udarbejde tilstandsrapporten til en given bolig efter de gældende lovkrav. Kravene indbefatter blandt andet, at man har fem års relevant erhvervserfaring som arkitekt, bygningsingeniør eller bygningskonstruktør og har en professionel ansvarsforsikring.

Gennem vores uvildige service har du mulighed for at få en personlig byggesagkyndig gennemgang af boligen, der også forholder sig til bemærkelsesværdige punkter, der fremgår af den aktuelle tilstandsrapport eller elinstallationsrapporten mv. – og vi kan derfor hjælpe dig med at få det fuldstændige overblik over, hvor god en handel du er ved at gøre dig.

Hvilke typer boliger er omfattet af huseftersynsordningen?

Det er ikke alle typer boliger, der er omfattet af den beskyttende ordning, da den primært er til for at beskytte den almindelige private borger ved køb af fast ejendom. Derfor er det primært beboelsesejendomme, der er dækket af ordningen. Der kan dog være tale om særlige boliger, der både bruges til erhverv og privat beboelse – og her gælder det som tommelfingerregel, at boligen er omfattet af huseftersynsordningen, hvis arealet af den del, der bruges til beboelse, overstiger 50 %.

I disse tilfælde skal der dog en specifik personlig vurdering til at afgøre, om den enkelte bolig er det ene eller det andet. En ejendomsmægler eller advokat, som er involveret i ejendomshandlen, vil dog altid være forpligtet til at rådgive herom. Almindelige parcelhuse, nedbragte landbrug, flerfamiliehuse, ejerlejligheder, ideelle anparter samt fritids- og sommerhuse og lignende er dog som udgangspunkt dækket af ordningen. Vær dog opmærksom på, at man ved ejerlejligheder og ideelle anparter mv. skal have lavet en tilstandsrapport for hele ejendommen, hvorfor denne ofte fravælges på grund af prisen.

Læs mere information om tilstandsrapporten ved køb af bolig ved at følge linket til den relevante side, hvor vi også fortæller dig, hvordan du kan bruge os til at forstå tilstandsrapporten til din fordel i forhandlingssituationen.

Hvilke former for ejendomme er ikke omfattet?

Ejendomme, hvor forholdet mellem erhvervsmæssig brug og privat beboelse så at sige er med omvendt fortegn, er således ikke omfattet af huseftersynsordningen. Det være sig blandt andet bygninger, der primært bruges til erhverv, landbrug og andelsboliger – men faktisk også kolonihaver. Der kan derfor ikke udarbejdes en officiel tilstandsrapport på denne type boliger. Det betyder dog ikke, at der ikke kan laves en uvildig besigtigelse i forbindelse med salg, som har samme formål som tilstandsrapporten. Dog kan sælger ikke – i modsætning til, hvordan det forholder sig med tilstandsrapporten – fraskrive sig det erstatningsmæssige ansvar.

Vær også opmærksom på, at fungerende landbrug kan være dækket af huseftersynsordningen, hvis der ikke længere skal drives landbrug på ejendommen efter købet.

Læs mere i den aktuelle bekendtgørelse om huseftersynsordning

Hvis du alligevel gerne vil dykke ned i den aktuelle bekendtgørelse om huseftersynsordningen, kan du finde den på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside. Ellers håber vi, at du vil tage kontakt til os i forbindelse med vores byggesagkyndige besigtigelse, der kan give dig tryghed og sikkerhed i dit boligkøb. Her allierer du dig nemlig med et professionelt team, som kan gøre det, der står i alle rapporter og noter, forståeligt for dig. Desuden kan vi i den forbindelse komme med personlig vejledning i restlevetiden på forskellige dele af bygningen, samt hvad udbedringer og markante forbedringer eventuelt vil komme til at koste dig.

Du kan læse meget mere om vores uvildige besigtigelsesservice på denne side eller generelt om køberrådgivning.

Skrevet af Tue Elmose Trnka

Direktør