14 maj 2020

Fortrydelsesret boligkøb

At købe en ny bolig er en kæmpe beslutning. Både økonomisk og på det personlige plan.

Det er derfor betryggende at vide, at du som køber har en fortrydelsesret ved boligkøb, der gør det muligt at annullere handlen.

På den måde har du stadig en udvej, hvis du var for hurtig på aftrækkeren i jagten på drømmeboligen. Fortrydelsesretten har dog en række begrænsninger, og det er ikke gratis at tage den i brug. Læs videre her, for at blive klogere på dine rettigheder.

I hvilke tilfælde har du fortrydelsesret?

Sælgers signatur på købsaftalen er bindende, og det er således ikke muligt for sælger at annullere købet, når først købsaftalen er indgået.

Som køber har du dog en mulighed for at fortryde dit køb, da du er omfattet af loven om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom.

Fordi der er tale om en forbrugerbeskyttelse, gør fortrydelsesretten sig kun gældende i de tilfælde, hvor du køber en bolig privat og med henblik på beboelse. En bolig købt på tvangsauktion eller en landbrugsejendom med landsbrugspligt er ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Fortrydelsesretten ved køb af bolig er en lovbestemt ret. Sælgeren kan således ikke skrive i købsaftale, at fortrydelsesretten ikke gælder i dette tilfælde. Som køber har du altid din fortrydelsesret ved et privat huskøb.

Er du i tvivl om noget omkring fortrydelsesretten eller har du behov for juridisk rådgivning angående andre elementer i købsprocessen, så er du velkommen til at ringe til os og få køberrådgivning.

Hvor lang tid gælder fortrydelsesretten?

Som køber har du 6 hverdage til at fortryde dit køb. Modtager sælger inden for denne tidsfrist en skriftlig anmodning fra købers side, om at man alligevel ikke ønsker at købe boligen, træder fortrydelsesretten i kraft.

De 6 dages frist er gældende fra den dag, hvor sælger underskriver købsaftalen. I de fleste tilfælde er sælgerens signatur den sidste på papiret, men i de tilfælde, hvor sælgeren har afgivet et underskrevet tilbud til køber, gælder fristen fra den dag, du som køber har modtaget det underskrevne købstilbud.

Det er værd at være opmærksom på, at de 6 hverdage ikke inkluderer lørdag, også selvom sælgerens ejendomsmægler måske holder åbent i weekenden. Du vil derfor som køber altid have omtrent en uges betænkningstid, inden fortrydelsesretten udløber.

Gælder fortrydelsesretten, hvis jeg allerede er flyttet ind?

Fortrydelsesretten gælder stadig, hvis du allerede har overtaget boligen. Den er dog betinget af, at boligen igen stilles til sælgers disposition inden udløb af fortrydelsesfristen.

I praksis vil det sige, at du skal overdrage sælger nøglerne til en bolig, der er i samme stand, som da du overtog den.

Er du begyndt at lave fysiske ændringer i boligen, som at lægge nyt gulv, renovere loft eller rive vægge ned, skal du altså inden fristens udløb bringe huset tilbage til dets oprindelige tilstand. Det kan derfor anbefales, at du venter med omfattende gør-det-selv projekter indtil fristens udløb, så du stadig har muligheden for at fortryde dit køb.

Påfører du skader på boligen inden for fortrydelsesfristen, er det også dit ansvar at udbedre dem igen. Ellers bortfalder din fortrydelsesret.

Er skaderne opstået ved et hændeligt uheld, er det som udgangspunkt ikke nødvendigt at udbedre skaden. Det er dog dit ansvar som køber at bevise, at skaderne ikke skyldes uagtsom adfærd.

Fortrydelsesretten er ikke gratis

Selvom fortrydelsesretten primært tilgodeser dig som køber, så tager den også højde for sælgers situation. Du skal således betale 1 % af den aftalte købssum til sælger i kompensation, hvis du fortryder dit huskøb.

Godtgørelsen til sælgeren skal betales inden fortrydelsesfristens udløb, ellers mister du din fortrydelsesret.

Har du allerede betalt hele eller en del af den aftalte købssum, er det sælgers ansvar straks at betale dig beløbet tilbage fratrukket den 1 % af den aftalte pris.

1 % lyder måske ikke af så meget, men ved boligkøb, der regnes i hundredtusinder og millioner, er der ofte tale om rigtigt mange penge.

Fortrydelsesretten bør derfor ses som en sidste udvej.

For at sikre dig mod en situation, hvor du er tvunget til at anvende din fortrydelsesret, bør du anvende professionel rådgivning, inden du skriver under på din købsaftale.

En straks-gennemgang af købsaftalen vil sikre dig mod ubehagelige overraskelser i boligens dokumenter. Samtidig kan du på forhånd sikre dig med forbehold i købsaftalen.

På den måde kan du potentielt set slippe ud af aftalen kvit og frit, hvis kontrakten ikke godkendes af din rådgiver.

Advokatforbehold giver yderligere beskyttelse

Som sagt kan du sikre dig selv yderligere ved at få skrevet et såkaldt advokatforbehold ind i aftalen.

Med et forbehold i købsaftalen kan du skrive roligt skrive under på købsaftalen, da det er en forudsætning for aftalens gyldighed, at den godkendes af din advokat eller rådgiver.

Godkender din advokat ikke aftalen kan du slippe ud af handelen, uden at skulle betale 1 % af købssummen i godtgørelse.

Ligesom med fortrydelsesretten er der også en frist for, hvornår din rådgiver kan gøre indsigelse mod købsaftalen. Denne frist er ikke lovbestemt, så det er vigtigt, du på forhånd sætter dig godt ind i omstændighederne vedrørende dit advokatforbehold.

Har du andre spørgsmål eller behov for rådgiving, så er du velkommen til at kontakte Komplet Køberrådgivning ved at ringe til os.

Skrevet af Tue Elmose Trnka

Direktør