Tilstandsrapport: Fra K1, K2 og K3 til farvekoder

Pr. 1. oktober 2020 var det slut med de gamle K-anmærkninger i tilstandsrapporterne. Nu bruges der i stedet et nyt sæt af farvekoder – grå, sort, gul og rød – der skal give potentielle købere indblik i tilstanden af en bolig. De nye koder er dog ikke direkte overførbare til de gamle anmærkninger, på trods af at intentionerne egentlig er de samme.

Her på siden vil forsøge at give dig indsigt i de nye anmærkninger, så du får mest ud af de standardiserede beskrivelser og kan bruge informationerne, der fremgår af den nye tilstandsrapport, til din fordel.

Har du et aktuelt behov for at få gennemgået en tilstandsrapport og få en byggesagkyndig besigtigelse af en bolig? Så læs mere om vores service, der giver dig den størst mulige sikkerhed her på siden.

Bliv kontaktet indenfor 1 time og hør hvordan vi kan hjælpe dig

  Hvorfor har man i det hele taget valgt at ændre anmærkninger?

  Ifølge Sikkerhedsstyrelsen, der er ophavsmand til den nye standard i tilstandsrapporten, var det for vanskeligt for den almindelige køber at tolke K1’erne, K2’erne og K3’erne på den korrekte måde. Da den gængse boligejer ikke skifter bolig så tit – og ofte beholder sin bolig over en årrække – har der måske heller ikke været et stort behov for at forstå tilstandsrapportens muligheder, udfordringer og begrænsninger til fulde. Det har givetvis givet anledning til nogle generelle misforståelser, som udformningen af den nye tilstandsrapport forsøger at gøre op med.

  Fra subjektivitet til standardiserede beskrivelser online

  Før ændringen var det op til den enkelte byggesagkyndige at formulere en individuel skadesanmærkning på relevante forhold for den besigtigede bolig. I dag er den personlige kommentar principielt erstattet af en standardiseret formulering. Det giver mulighed for bedre at kunne sammenligne standen på forskellige boliger, der er blevet besigtiget af forskellige byggesagkyndige.

  Nogle vil mene, at det er en forringelse af rapportens detaljegrad – men årsagen til standardiseringen findes ikke desto mindre i de komparative muligheder, der opstår gennem denne simplificering, samt at de gamle rapporter for nogle fremstod lidt for teksttunge. Den byggesagkyndige har dog stadig muligheden for at supplere de standardiserede formuleringer med sine egne ord på de nye tilstandsrapporter.

  Desuden er det nu blevet muligt at tilgå rapporten digitalt. Her er det også muligt at få en forklaring på de anmærkninger, der fremgår af den enkelte rapport via beskrivelse, video og billeder.

  K1, K2, K3 og de nye farveværdier – hvad betyder de?

  I de tidligere tilstandsrapporter blev fejl og skader tildelt en K-anmærkning fra 1 til 3, hvor K1’erne betegnede mindre skader, som ikke har indflydelse på boligens eller bygningens funktion, og K3’erne blev brugt om graverende skader, der vil medføre svigt af bygningens funktion og eventuelt medføre skade på andre bygningsdele, hvis ikke skaden bliver udbedret så hurtigt som muligt.

  Faktisk findes der også klassifikationen K0, som blev brugt om rent kosmetiske skader. En af de hyppige misforståelser bygger på, at en K3 altid er væsentligt dyrere at udbedre end en K2 eller en K1 – og sådan hænger det ikke sammen. Den talmæssige værdi er ikke direkte proportionel med prisen på at få skaden udbedret.

  De nye farveanmærkninger og forskellen herpå har til formål at understrege, hvor akut det er at få den pågældende skade udbedret. En rød farveanmærkning vil således markere, at en kritisk skade skal udbedres snarest, mens en alvorlig skade med en gul anmærkning kan ordnes inden for et par år. Er skaden mindre væsentlig, markeres den med farven grå – mens den sidste anmærkning med farven sort bruges til at indikere, at der skal en nærmere undersøgelse til for at afdække en mulig skades karakter eller omfang.

  Samtidig med tilstandsrapporten ændres også den særskilte rapport for elinstallationer, der overgår til en tilsvarende brug af farvekategorier. Kontakt os, hvis du har brug for en komplet gennemgang af en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport og få et værdifuldt indblik i, hvilken betydning de konkrete rapporter har for din kommende bolig og ikke mindst din økonomi.

  Bliv kontaktet indenfor 1 time og hør hvordan vi kan hjælpe dig