Prisliste

Prisliste på tillægsydelser

Landbrugsejendom
kr. 9.750,-
Nedlagt Landbrugsejendom
kr. 9.750,-
1. Debitorskifte
kr. 1.000,-
2. Tinglysning af underpant til ejerforeningen
kr. 1.000,-
3. Forhøjelse af sikkerhed inkl. debitorskifte
kr. 1.000,-
4. Tinglysning af ejerpantebrev eller skøde lyst pantstiftende
kr. 1.000,-
5. Aflysning af ejerpantebrev
kr. 1.000,-
6. Aflysning af underpant i forbindelse med aflysning af ejerpantebrev
kr. 1.000,-
7. Tinglysning af skifteretsattest
kr. 1.000,-
8. Udarbejdelse af tinglysningsfuldmagt pr. stk.
kr. 1.000,-
9. Ansøgning Civilstyrelsen
kr. 1.000,-
10. Udarbejdelse af transportskøde
kr. 3.000,-
11. Udarbejdelse af skøde, familieoverdragelse
kr. 2.500,-
12. Udarbejdelse af lejekontrakt
kr. 4.500,- (Advokat)
13. Samejeroverenskomst
kr. 3.125,- (Advokat)
14. Testamente
kr. 3.125,- (Advokat)
15. Fremtidsfuldmagt
kr. 3.000,- (Advokat)
16. Udsletning af byrder eller hæftelser via § 20. Pr. ekspedition
kr. 2.000,-
17. Mortifikation af hæftelser pr. ekspedition
kr. 8.000,-
inkl. omkostninger til statstidende og retsafgift.
18. Sælgerberigtigelse
kr. 2.500,-
for skøde og refusionsopgørelse.

BEMÆRK: Eksklusiv Tinglysningsafgift

Alle priser inklusiv moms.

Priserne er overslagspriser i den forstand, at prisen gælder ”standardsmæssige” opgaver. Der tages forbehold for, at den enkelte opgave viser sig så omfattende, at prisen må forhøjes. Dette vil du som kunde naturligvis blive adviseret om af Komplet Køberrådgivning, inden opgaven udføres.