12 mar 2018

Forkert valg af ejerskifteforsikring koster huskøber 2-300.000 kroner!

Hvornår er noget dækket af en ejerskifteforsikring? Er en skjult skade dækket, er en skjult mangel dækket, eller hvad med en skjult konstruktionsfejl, er den dækket af ejerskifteforsikringen.

Der står ikke noget i tilstandsrapporten, så må det da være dækket? Ejendomsmægleren siger jo altid ved en fremvisning, at hvis ikke det står i tilstandsrapporten, er det dækket af ejerskifteforsikring.

Udgangspunktet for at ejerskifteforsikringen skal dække en skade er, at skadesbegrebet skal være opfyldt.

En skades skal forstås som brud, lækage, deformering, svækkelse, revnedannelser, ødelæggelse eller andre fysiske forhold i bygningen, der nedsætter bygningens (byggetekniske) værdi eller brugbarhed i nævneværdig grad, i forhold til tilsvarende intakte bygninger af samme alder og i almindelig god vedligeholdesesstand.

Ligeledes taler man om, at en ejerskifteforsikring dækker fysiske forhold ved bygningerne, der giver nærliggende risiko for skade på de forsikrede bygninger eller bygningsdele. “Nærliggende risiko” skal forstås som forhold der erfaringsmæssigt vil udvikle sig til en skade, hvis ikke der sættes ind med omfattende forebyggende foranstaltninger eller vedligeholdelsesarbejde.

Det betyder for dig som huskøber, at uanset om der er tale om en skjult skade, skjult mangel eller en skjult konstruktionsfejl, skal skadebegrebet være opfyldt. Selvom du køber et hus, hvor taget er fyldt med skjulte skader, konstruktionsfejl eller mangler, skal disse have en så stor betydning, at skadesbegrebet aktiveres.

Vi ser det typisk ved fejlfunderede ejendomme, f.eks. ejendomme opført efter år 1958, der er bygget på fyldjord eller ikke ført til fast bund eller frostfri dybde.

Ulovlige tagkonstruktioner, der f.eks. mangler undertag eller der er brugt forkerte taglægter ved oplægning af ny tagbelægning. Fejlkonstruerede tilbygninger samt nyere badeværelser der mangler vådrumstætning.

Disse forhold vil ikke være dækket på en ejerskifteforsikring, hvis ikke skadesbegrebet er opfyldt, men for den enkelte huskøber kan det have kæmpe betydning. Det er derfor ikke ligegyldigt, hvor man tegner sin ejerskifteforsikring henne.

Der findes 6 forskellige typer af ejerskifteforsikringer og havde man valgt den rigtige ejerskifteforsikring, så var alle ovenstående eksempler dækket af forsikringen.

I den konkrete sag, som refereres til her, kunne man i Berlingske Business læse om en huskøber, som fik så en slem overraskelse, efter en tømrer havde gennemgået taget på køberens nye hus.

Taget og undertaget var konstrueret og lagt forkert…. der stod ikke noget nævnt i tilstandsrapporten. Forsikringsselskabet afviste kravet og sagen blev behandlet i Ankenævnet for Forsikring, som i deres kendelse skriver:

Ankenævnet erkender i sin gennemgang følgende: »Det fremgår endvidere af sagen, at taget på den forsikrede ejendom i en række henseender sandsynligvis er fejlkonstrueret og ikke opfyldte lovkravene på etableringstidspunktet.«

Og så kom kluden i ansigtet. »Da klageren ikke har tegnet forsikringen med en såkaldt »udvidet dækning«, der under visse omstændigheder dækker udbedring af fejlkonstruerede bygningsdele osv.«

»Klageren får ikke medhold«, lyder konklusionen fra Ankenævnet.

Regningen på udbedring af det fejlkonstrueret tag løber hurtigt op i 2-300.000 kroner, som køber selv må til lommerne for at finde.

Læs hele historien her ⬇
https://www.berlingske.dk/oekonomi/derfor-skal-du-naerlaese-din-ejerskifteforsikring

Skrevet af Tue Elmose Trnka

Direktør