20 jul 2018

Flere tusinde forsikringspolicer indeholder ugyldige forbehold

Boligejere bliver snydt for erstatning og flere tusinde forsikringspolicer indeholder ugyldige forbehold, boligejerne ved det bare ikke. Det betyder, at boligejere bliver snydt for den erstatning de har krav, fordi de ikke har gennemskuet, forsikringsselskabernes snyd på dette område. Forsikringsekspert Søren Ahlgren Mortensen og ejer af Komplet Køberrådgivning, har i flere år råbt op omkring denne udvikling, fordi han, hver eneste dag, kan se forsikringsselskaberne, tolke loven, som de vil, så de kan afvise en masse skader, på baggrund af de ugyldige forbehold, som er indsat i Boligejernes forsikringspolicen.

Samspillet med ejerskifteforsikringen og tilstandsrapporten har desværre nået et niveau, hvor kun ganske få, kan gennemskue, hvad der foregår. Citat fra Politikken: Forsikringsselskaberne underminerer helt bevidst, og i alliance med en lille håndfuld udvalgte byggekonsulenter, formålet med tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer, til skade for intetanende forbrugere siger Jan Schøtt-Petersen, formand for Danske Boligadvokater.

Forsikringsselskabernes evige jagt på profit, har de senere år resulteret i tilstandsrapporter, som er uigennemskuelige, for de fare som reelt er til stede på et hus, disse faresignaler bliver pakket pænt ind i gavepapir, så det ser nydeligt ud på overflade og som forbrugerrådet Tænk udtaler i politikken, citat »Netop fordi forsikringsselskaberne har faste samarbejdspartnere, som – kunne man fristes til at sige – bliver skolet i, hvordan de skal lave rapporterne, så skaber det en risiko for upræcise formuleringer og efterfølgende forbehold i ejerskifteforsikringen«, siger Lea Markersen, juridisk konsulent i Forbrugerrådet Tænk.

På vores søsterselskabs hjemmeside www.dinforsikringsekspert.dk har vi til Boligadvokater, givet gode råd til, hvad Boligadvokater skal være opmærksomme på, i forhold til forbehold på forsikringstilbuddene, i deres rådgivning ved en bolighandel. Ankenævnet for Forsikring, har ligeledes gennem årene bokset med forsikringsselskaberne i deres afgørelser, hvor forsikringsselskaberne, vel vidende, indsatte ugyldige forbehold og på den måde afviste dækningsberettiget skader helt uberettiget. For de fleste boligejere, kommer deres sag aldrig forbi Ankenævnet for Forsikring, for hvordan, skal en forbruger kunne gennemskue, at det forbehold forsikringsselskabet har afvist deres skade med, er et ugyldigt forbehold. Ankekendelse 84.782 viser præcist den udfordring, der er tilstede ved de ugyldige forbehold, men det er op til den enkelte boligejer, at gennemskue dette i dag. Vores opfordring til de boligejere, som har fået afvist deres skade på baggrund af et forbehold, er straks, at sende sagen til Ankenævnet for Forsikring.

Det er desværre en ulige kamp, forsikringsselskaberne har ikke alene skabt en god forretning med deres samarbejde med enkelte udvalgte byggekonsulenter eller byggesagkyndige, men også skabt et nøje gennemtænkt system, der gør deres risiko bliver minimeret i sådan grad, at kunderne reelt står tilbage med en ubrugelig ejerskifteforsikring, som de har betalt mange penge for, uden at vide det.

Skrevet af Tue Elmose Trnka

Direktør