Boligforsikring

Når du ejer en bolig, er det også essentielt, at du har de helt rigtige forsikringer. Men hvilke forsikringer er det? Her giver vi dig overblik over de forskellige typer af forsikring, som er relevante for dig, der står over for at skulle købe fast ejendom. For med så stor en investering, som har så stor indflydelse på dit liv, findes der også en række muligheder, der gør, at du er sikret mod mange slags uhensigtsmæssigheder.

I vores team har vi kompetencer, der dækker alle discipliner, du bør vide noget om som kommende boligejer. Det gælder også, hvilke forskellige forsikringer der giver mening for dig at tegne. Det er derfor, vi hedder Komplet Køberrådgivning. For det er vores fornemste opgave at gøre dig tryg i alle de mange valg, du skal foretage, når du skal købe bolig.

Her på siden vil vi blandt andet komme ind på følgende boligforsikringer, som dækker dig i forskellige situationer:

  • Ejerskifteforsikringen
  • Husforsikringen
  • Indboforsikringen

Særligt om ejerskifteforsikringen

Ejerskifteforsikringen er en af de forsikringer, du først stifter bekendtskab med som ny boligejer. Det er – som tidligere nævnt – ikke en obligatorisk forsikring. Men de fleste vælger dog at tegne den, da den dækker langt de fleste uforudsete problemer med boligen, som ikke har været nævnt i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten. Det betyder, at du som boligkøber er dækket, hvis der pludselig viser sig at være skjulte skader eller mangler – og det er en rigtigt god ting, da det ofte er disse skader, som koster mange penge at udbedre. Et sommerhus eller et fritidshus kan desuden forsikres under lignende vilkår.

Særligt om husforsikringen

Husforsikringen er den boligforsikring, der dækker skader på selve bygningen. Det vil sige, at den blandt andet dækker i tilfælde af brand, vandskader, stormskader, hærværk i forbindelse med indbrud og lignende. Den dækker også sådan noget som integrerede skabe, gulvtæpper samt andre installationer og lignende, der ikke lige umiddelbart kan flyttes – herunder også brændeovne. Husforsikringen kan som regel udvides med en tillægsforsikring, der også omfatter glas, ruder og sanitet samt rør og stikledninger, der hører til kloaksystemet under og i forbindelse med boligen.

Vær opmærksom på, at der i bekendtgørelsen også er angivet en lovbestemt selvrisiko på lige omkring 5.000 kroner. Det betyder i praksis, at skader under denne bagatelgrænse ikke udløser en erstatning gennem ejerskifteforsikringen.

Særligt om indboforsikringen

Indboforsikringen dækker dernæst alle de ting og genstande, du ejer, og som findes i boligen eller udenfor. Det være sig for eksempel tv, computere, musikanlæg og andet interiør som møbler – men også det, der er udenfor; værktøj, haveredskaber og cykler.

Husk, at hvis du har tegnet en indboforsikring – der nogle gange betegnes som en familieforsikring – skal du opdatere den, i takt med at du køber udstyr af en nævneværdig pris til hjemmet. Det skyldes, at den pris, du betaler i indboforsikring, skal stemme overens med den samlede værdi af de ting, du har i hjemmet.

Få hjælp til at vælge de rigtige forsikringer ved boligkøb

Prisen på dine boligforsikringer varierer alt efter din bolig og hvilket forsikringsselskab, du indhenter tilbud hos. Derfor kan det også være en god ide at bruge os som vejleder til, hvilken sikring, der er bedst for dig. Vores hold af eksperter kan nemlig give dig personlig vejledning, som giver dig størst mulig sikkerhed og derigennem størst mulig værdi og glæde af din nye bolig og de forsikringer, du tegner.

Så kontakt os gerne i dag for at høre mere om, hvordan vi som uvildig køberrådgiver kan hjælpe dig med at vælge den perfekte boligforsikring.